Thông tin dự án

  • Khách hàng: Mai Thị Loan
  • Địa chỉ: 113 Tăng Bạt Hổ, P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019