Thông tin dự án

  • Khách hàng: chú Sáu Luân
  • Địa chỉ: 15/5 Phan Đăng Lưu, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 2019