Thông tin dự án

  • Khách hàng: anh Quý
  • Địa chỉ: P. Lê Lợi,  TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: 
  • Year: 2020