Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Mrs.Thảo
  • Địa chỉ: : FLC Sea Tower Quy Nhon, 12 Trần Văn Ơn, TP. Quy Nhơn.
  • Quy mô: Chung Cư
  • Year: 2024